หลอดไฟ LED T8 ทั้งหลอดสั้น (8w, 9w) และหลอดยาว (16W, 18W และ 22w) ใช้แทนหลอดฟลุออเรสเซนต์ ยี่ห้อฟิลิปส์ และ FSL

ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!