การชำระเงิน

สามารถชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี (Transfer)

 ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 172-8-40790-1

 ชื่อบัญชี: น.ส. เทพินทร์ สุขวงศ์ 

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

 ธนาคารทหารไทย

เลขที่บัญชี 224-2-57820-7

 ชื่อบัญชี: น.ส. เทพินทร์ สุขวงศ์

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

 ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี 205-0-52074-7

 ชื่อบัญชี: น.ส. เทพินทร์ สุขวงศ์

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

 ธนาคารทหารไทย

เลขที่บัญชี 218-2-31414-9

 ชื่อบัญชี: นาย วัฒนา กลัดงาม

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

แจ้งการชำระเงิน

เมื่อทำการชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งชำระสินค้าโดยการ Click ที่ปุ่มแจ้งชำระสินค้าตามด้านล่างได้ทันที