สินค้ามีความยาวขนส่งเอกชนจะคิดตามความยาว

ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!