โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้าชนิดบางนี้ มีขนาดตั้งแต่ 3W-18W สามารถติดตั้งบนฝ้าที่มีความหนาหรือพื้นที่จำกัด ด้วยตัวโคมที่บางเพียง 2 ซม. เหมาะสำหรับให้ความสว่างกับอาคารบ้านพักและเชิงพาณิชย์ หรือตู้เฟอร์นิเจอร์

ลดราคา!