Meanwell Power Supply 12V 

หม้อแปลง meanwell  หม้อแปลงสวิชชิ่งคุณภาพสูง ยี่ห้อมมีนเวล อายุการใช้งานยาวนาน

มีระบบการป้องกันการช๊อตของวงจร / แรงดันไฟเกิน / กระแสไฟฟ้าโหลดเกิน

รองรับกระแสไฟโหลดได้สูงถึง 100%

แปลงไฟจาก 220V AC (Input) เป็น 12V DC (Output)

มีขนาดตั้งแต่ 3A (35W) ไปจนถึง 29A (350W)

ลดราคา!

Meanwell Power Supply

MEANWELL Power Supply LRS-35-12

Original price was: ฿ 450.00.Current price is: ฿ 380.00.
ลดราคา!

Meanwell Power Supply 12V

MEANWELL Power Supply LRS-75-12

Original price was: ฿ 600.00.Current price is: ฿ 495.00.
ลดราคา!

Meanwell Power Supply 12V

MEANWELL Power Supply LRS-100-12

Original price was: ฿ 700.00.Current price is: ฿ 550.00.
ลดราคา!

Meanwell Power Supply 12V

MEANWELL Power Supply LRS-150-12

Original price was: ฿ 800.00.Current price is: ฿ 640.00.
ลดราคา!

Meanwell Power Supply 12V

MEANWELL Power Supply LRS-200-12

Original price was: ฿ 1,100.00.Current price is: ฿ 800.00.
ลดราคา!

Meanwell Power Supply 12V

MEANWELL Power Supply LRS-350-12

Original price was: ฿ 1,300.00.Current price is: ฿ 990.00.