ตัวขยายสัญญาณไฟ LED ช่วยเพิ่มกำลังการควบคุมแสงและสีให้กับไฟเส้น LED (LED Strip Ribbon) ในกรณีที่ติดตั้งไฟเส้น LED ยาวเกินกำลังการควบคุมของชุดควบคุม LED Controller

ลดราคา!
ลดราคา!