หม้อแปลง 12V

Switching Power Supply และ หม้อแปลง meanwell  หม้อแปลงสวิชชิ่งคุณภาพสูง 

แปลงไฟจาก 220V AC (Input) เป็น 12V DC (Output)

มีขนาดตั้งแต่ 2A (24W) ไปจนถึง 40A (480W)