ชุดหลอดไฟ LED T5 พร้อมรางสำเร็จ และอุปกรณ์ติดตั้ง ตัวหลอดสามารถต่อกันได้ มีขนาดตั้งแต่ 4w, 8w, 10w, และ 16w ใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ยี่ห้อ FSL

ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!