หลอดไฟวัตต์สูง เหมาะสำหรับร้านค้า , ตลาดสด , ตลาดนัดกลางคืน , ห้างสรรพสินค้า , ไฟโรงงาน, ไฟหัวเสา, ไฟรั้ว ร้านขายเฟอร์นิเจอร์, คลังสินค้า หลอดไฟให้ค่ามุมกระจายแสง (Beam Angle) 200องศา ให้ความ สว่างเต็มประสิทธิภาพ