โคมแอลอีดี ฟลัดไลท์ ชนิดกันน้ำ IP65 เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ส่องสถาปัตยกรรมที่ต้องการเน้นความสวยงาม ป้าย Billboard หรือเพื่อส่องต้นไม้ในสนาม เนื่องจากหลอด LED
ไม่ส่งความร้อน จึงทำให้ต้นไม้ดูเขียวสดชื่นอยู่เสมอ อายุการใช้งานยาวนาน มีขนาดตั้งแต่ 10W – 200W